• स्मार्ट कृषि गाउँ फत्तेपुरमा आलु वालीको फिल्ड अनुगमन

  स्मार्ट कृषि गाउँ फत्तेपुरमा आलु वालीको फिल्ड अनुगमन

 • कृषि उपज वजार सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी

  कृषि उपज वजार सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी

 • सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी (माननिय मन्त्री ज्यू, प्रदेश सांसद ज्यू लगायत मञ्चमा आशिन विशिष्ठ व्याक्तित्वहरु)

  सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी (माननिय मन्त्री ज्यू, प्रदेश सांसद ज्यू लगायत मञ्चमा आशिन विशिष्ठ व्याक्तित्वहरु)

 • कृषि उपज वजार सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी

  कृषि उपज वजार सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी

 • कृषि उपज वजार सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी

  कृषि उपज वजार सरोकारवालासंग अन्तरक्रिया गोष्ठी

 • स्थानिय तहका कृषि प्राविधिकहरु संग गोष्ठी

  स्थानिय तहका कृषि प्राविधिकहरु संग गोष्ठी

 • स्थानिय तहका कृषि प्राविधिकहरु संग गोष्ठी मा कृषि विकास निर्देशनालय वुटवका प्रममु यमनाराण देवकोटा ज्यूको प्रमुख आथित्यता

  स्थानिय तहका कृषि प्राविधिकहरु संग गोष्ठी मा कृषि विकास निर्देशनालय वुटवका प्रममु यमनाराण देवकोटा ज्यूको प्रमुख आथित्यता

 • कृषि विकास निर्देशनालय वुटवल रुपनदेहीका प्रमुख सहितको टोली कृषि ज्ञान केन्द्र बाके द्धारा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन गर्दै - सितापुर बाँके

  कृषि विकास निर्देशनालय वुटवल रुपनदेहीका प्रमुख सहितको टोली कृषि ज्ञान केन्द्र बाके द्धारा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन गर्दै - सितापुर बाँके

 • स्मार्ट कृषि गाउँ फत्तेपुरमा लगाईएको आलु

  स्मार्ट कृषि गाउँ फत्तेपुरमा लगाईएको आलु

 • स्मार्ट कृषि गाउँ का सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया गोष्ठी

  स्मार्ट कृषि गाउँ का सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया गोष्ठी

 • उत्पादन प्रदर्शनका लागी लगाईएको तोरी वालीको अनुगमन गर्दै-राप्तिसवनारी गा.पा. फत्तेपुर

  उत्पादन प्रदर्शनका लागी लगाईएको तोरी वालीको अनुगमन गर्दै-राप्तिसवनारी गा.पा. फत्तेपुर

 • उत्पादन प्रदर्शनका लागी लगाईएको तोरी वालीको अनुगमन गर्दै-राप्तिसवनारी गा.पा. फत्तेपुर

  उत्पादन प्रदर्शनका लागी लगाईएको तोरी वालीको अनुगमन गर्दै-राप्तिसवनारी गा.पा. फत्तेपुर

 • स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया गोष्ठीमा धारणा राख्दै केन्द्र प्रमुख सागर ढकाल

  स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सरोकारवाला संग अन्तरक्रिया गोष्ठीमा धारणा राख्दै केन्द्र प्रमुख सागर ढकाल

 • वैंक तथा वीमा कम्पनीहरु संग शुलभ कर्जा सम्वन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी कार्यक्रमका विशिष्ठ व्याक्तित्वहरु

  वैंक तथा वीमा कम्पनीहरु संग शुलभ कर्जा सम्वन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी कार्यक्रमका विशिष्ठ व्याक्तित्वहरु

 • कृषि प्रसार अधिकृत श्री अनिल कुमार मिश्र ज्यूको अनिवार्य अवकाश पश्चातको विदाई

  कृषि प्रसार अधिकृत श्री अनिल कुमार मिश्र ज्यूको अनिवार्य अवकाश पश्चातको विदाई

   Publications

Title Download
Proposed form of market oriented paddy promotion...
Application format for market oriented paddy promotion...
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव फाराम
पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्तावना...
कृषि विकास कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्तावना फारम
Proposal form for conducting agricultural development program
Pocket and block operation proposal form
View More
Title Download
Procedure of Agriculture Promotion Program in collaboration...
आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमको कार्यविधी
Procedure of Market Oriented Paddy Promotion Program
स्थानिय तहको सहकार्यकमा करार खेती कार्यविधी
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत
View More
Title Download
स्थानिय तहको सहकार्यमा करार खेती सम्वन्धी स्थानिय...
Block development program schedules
View More

   Other Downloads