लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

प्रविधि पुस्तिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 माटो सुधारका लागि प्राङ्गारिक मल प्रविधि पुस्तिका 2080-12-09 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्