लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 निवेदन, व्यावसायिक कार्ययोजना तथा स्व: घोषणाको अनुसूचीहरु: ३५, ३७ र ४२ कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-12 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 Schedule-7P of Special Agriculture Program Targeting Women Entrepreneurs, Cooperatives कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 Schedule-4 of Special Agriculture Program Targeting Women Entrepreneurs, Cooperatives कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
4 Schedule-3 of Special Agriculture Program Targeting Women Entrepreneurs, Cooperatives कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
5 Schedule-II of Special Agriculture Program Targeting Women Entrepreneurs, Cooperatives कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
6 Recommendation format for local level payment of contract farming program in collaboration with local level Schedule-7 कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
7 Block development program schedules कार्यक्रम आवेदन फारम/अनुसूची 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्