लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !! प्रकाशित मिति: २०८१/०१/०४ सूचना तथा समाचारहरु 2081-01-04 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-11-13 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-25 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
4 कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धित प्रस्तावआह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-24 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
5 लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-18 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-09-22 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
7 करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-09-17 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
8 कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धित प्रस्तावआह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-26 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
9 विशेष लक्षित कार्यक्रम सम्बन्धित प्रस्तावआह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-13 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
10 करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-18 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
11 बिज वृद्धि कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-07-11 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
12 स्रोत केन्द्र स्थापना तथा उत्पादन सामाग्री सहयोग कार्यक्रम र व्यवसाय उन्मुख तथा व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्तावना आह्वानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-06-19 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
13 आ.व. २०८०/८१ सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2080-04-04 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
14 नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2079-11-29 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
15 कार्यालयको आवाश गृह निर्माणका लागि इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र आव्हानको सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-10 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
16 कृषि उपज भण्डार गृह स्थापना तथा क्षमता विस्तार (गोदाम घर निर्माण) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !! सूचना तथा समाचारहरु 2079-10-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
17 कृषि विकास कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम तथा बजार पूर्वाधार विकास सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-14 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
18 सिंचाई सहित कृषि विकास कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!! सूचना तथा समाचारहरु 2079-09-08 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
19 पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा !! सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-27 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
20 मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा !! सूचना तथा समाचारहरु 2079-08-27 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
21 आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रम (दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ) सूचना तथा समाचारहरु 2079-07-16 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्