लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

ब्रोसर/लिफलेट
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किरा र यसको व्यवस्थापन ब्रोसर/लिफलेट 2080-12-09 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 मसुरो बालीका रोगहरु ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-19 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
3 मकैमा लाग्ने मुख्य रोगहरु र तिनको व्यवस्थापन ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-19 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
4 धानमा लाग्ने मुख्य रोगहरु र तिनको व्यवस्थापन ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-19 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्
5 गड्यौले कम्पोष्टिङ्ग प्रविधि ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
6 माटो परिक्षणका लागि माटो नमुना संकलन प्रविधि ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
7 हरियो मलः परिचय ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
8 बायो फर्टिलाइजर (जिवाणु मल) एक परिचय ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
9 भकारो सुधार तथा पशु मुत्रको संकलन र प्रयोग विधि ब्रोसर/लिफलेट 2080-11-01 कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके विवरण हेर्नुहोस्