लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

वार्षिक प्रगति पुस्तिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७६/७७ वार्षिक प्रगति पुस्तिका 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्
2 वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रगति पुस्तिका २०७५/७६ वार्षिक प्रगति पुस्तिका 2080-11-09 कृषि ज्ञान केन्द्र नेपालगन्ज,बाँके विवरण हेर्नुहोस्