लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

ऐन/निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ऐन/निर्देशिका 2079-10-16 अर्थ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश विवरण हेर्नुहोस्