लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !!
Image

लक्षित समुदाय विशेष आयआर्जन कार्यक्रमको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !!