लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

स्वत: प्रकाशन आ.व. २०७९ बैशाख देखि २०७९ असार सम्म सम्म