लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके

नेपालगंज, बाँके, नेपाल

महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 कृषि विकास निर्देशनालय ,बुटवल https://doad.lumbini.gov.np/
2 कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश https://molmac.lumbini.gov.np/
3 मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश https://ocmcm.lumbini.gov.np/